Categorieën

Privacy policy/disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina's van Paverpol Art Products International. Door de webpagina's van Paverpol Art Products International te bezoeken of te gebruiken stemt u in met deze privacy policy / disclaimer.

Privacy verklaring
Paverpol Art Products International neemt de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht bij het gebruik van uw persoonsgegevens.
 
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen of een order welke door u geplaatst is af te handelen. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
De website van Paverpol Art Products International houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de webpagina's waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in overzichten verwerkt in een niet tot individuele personen herleidbare vorm. Deze resultaten dienen uitsluitend ter verbetering van onze website en de service aan onze klanten. 

Verzamelde (persoons) gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld, dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld  indien wettelijk vereist. Uw gegevens worden bijvoorbeeld wel gebruikt bij het uitwisselen van informatie met u, het ontvangen van uw betalingen en het afhandelen van uw orders. Uw gegevens worden voor verzending van uw bestelling door gegeven aan onze vervoerder.
Via onze contactpagina kunt u ons vragen een overzicht aan u toe te sturen van uw gegevens zoals wij deze bewaren. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid, disclaimer.
Alle informatie op deze webpagina's van Paverpol Art Products International is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. 
Paverpol Art Products International aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Dit geldt ook voor informatie op websites van derden, verkregen door het klikken op een link op de website van Paverpol Art Products International. 

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op de website van Paverpol Art Products International kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij  Paverpol Art Products International of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Paverpol Art Products International. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Paverpol Art Products International.